Filed under In de media

Reactie van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs op de plannen om thuisonderwijs af te schaffen

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) heeft als volgt gereageerd op de plannen van Dekker:

“Naar onze mening kiest Dekker in de brief voor de lijn leerplicht is schoolplicht. Ook komt hij met een wetsvoorstel waardoor het niet meer mogelijk is om thuisonderwijs op basis van richtingbezwaren (bijv. godsdienst) te handhaven. Dat betekent de facto afschaffing van het thuisonderwijs. Er bestaat geen aanleiding om het thuisonderwijs op deze wijze aan te pakken. Voor de VGS weegt het recht van ouders om hun kinderen thuis onderwijs te geven zeer zwaar.”

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs op de plannen van Dekker

In een reactie op de plannen van staatssecretaris Dekker om Thuisonderwijs af te schaffen is het volgende persbericht van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) verstuurd:

“In onze moderne tijd zijn onderwijsvrijheid en vrijheid van meningsuiting geaccepteerde en gerespecteerde waarden. Een toenemend, maar getalsmatig klein aantal ouders die hun kinderen onderwijs op maat geven, mogen hiervan niet worden uitgezonderd.

Vrijstelling van schoolplicht wegens richtingbedenkingen en thuisonderwijs zijn in Nederland de afgelopen tien jaar ingeburgerd. De tijd van vooroordelen is voorbij. Uit Nederlands onderzoek, gefinancierd door OCW, blijkt geen enkele reden tot zorg (Onderzoeker dhr. H. Blok van het Kohnstamminstituut Amsterdam).

Door een maatschappelijke ontwikkeling van “een leven lang leren” is het onderwijs juist gebaat bij meer diversiteit, inclusief thuisonderwijs. Leren vindt al lang niet meer uitsluitend op school plaats. De schoolplicht kan beter vervangen worden door een leerrecht. Ouders en kinderen hebben een direct belang bij keuzevrijheid.

De koerswijziging van staatssecretaris Dekker is opmerkelijk. De vorige minister van OCW werkte, met instemming van de Tweede Kamer, nog gewoon aan een uitwerking van toezicht op de kwaliteit van thuisonderwijs. De NVvTO was hierbij betrokken. Waarom zou dit nu ineens niet meer kunnen?”

aldus dhr. T. Nijenhuis (woordvoerder NVvTO).

Kiind Magazine schrijft over het afschaffen van thuisonderwijs

Recentelijk verscheen in Kiind Magazine een artikel waarin thuisonderwijs genoemd werd. In de tekst staat

“Ondertussen wil staatssecretaris Dekker het thuisonderwijs verbieden. Een staaltje symboolpolitiek van de bovenste plank: het gaat om slechts 400 gezinnen die vaak bewust hiervoor hebben gekozen. Amper een groep die maatschappelijk gezien ons zorgen zou moeten baren. Dat deze mensen stelling nemen tegen de afbraak van het huidige onderwijssysteem, met die grote prestatiedruk op heel kleine kinderen, zou eerder gerespecteerd dan afgeserveerd moeten worden.”

Volgen


   
 

Vul uw e-mailadres in om een e-mail te ontvangen van nieuwe berichten