Thuisonderwijskinderen ontwikkelen zich goed op sociaal-emotioneel vlak

handen recht op thuisonderwijs

‘De term sociaal-emotionele ontwikkeling maakt opgang. Kort gezegd verwijst de term naar het verschijnsel dat kinderen leren omgaan met anderen – het sociale deel – en leren omgaan met gevoelens zoals vreugde, verdriet en boosheid – het emotionele deel.’

Uit: JSW jaargang 89, nummer 1, ‘Is school echt zo belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling?’

Onderzoeken tonen goede sociaal-emotionele ontwikkeling aan

Het is een hardnekkig vooroordeel dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van thuisonderwijskinderen moeizamer zou verlopen dan die van schoolgaande kinderen. Gelukkig hoeven we niet te gissen naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van thuisonderwijskinderen, want deze is uitgebreid onderzocht in binnen- en buitenland. Er zijn vele onderzoeken beschikbaar en in het bezit van het ministerie van OCW die consistent laten zien dat thuisonderwijs een volwaardige vorm van onderwijs is, die goede resultaten boekt op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak; resultaten die vergelijkbaar zijn met de resultaten van schoolonderwijs [1,2]. Er zijn tevens onderzoeken die constateren dat thuisonderwijs door zijn flexibiliteit en individuele benadering een geschikte onderwijsvorm is voor kinderen met speciale leerbehoeften [1], zoals kinderen met leerproblemen [3] en hoogbegaafde kinderen [4].

School is niet de enige plek voor een kind om te groeien op sociaal-emotioneel vlak

In de brief van staatssecretaris Dekker lezen wij zijn zorg over de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. De staatssecretaris denkt dat alleen scholen in staat zouden zijn om kinderen te helpen bij een goede sociaal-emotionele ontwikkeling. Niets is minder waar. Om te beginnen verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen die een school bezoeken niet altijd voorspoedig, zoals ook blijkt uit de regelmatig terugkerende discussies over pesten op school en depressieve middelbare scholieren. Daarnaast zijn er veel plekken buiten school waar kinderen kunnen groeien in hun sociaal-emotionele ontwikkeling: sportclubs, scouting, muziekverenigingen, in de speeltuin, op familiebezoek, bij de kassa van de supermarkt, tijdens het spelen bij vriendjes, noem maar op.

Thuisonderwijs als uitstekende basis voor sociaal-emotionele ontwikkeling

Als thuisonderwijzers krijgen wij regelmatig de vraag hoe het kan dat onze kinderen zich op sociaal-emotioneel vlak goed kunnen ontwikkelen zonder dat zij naar school gaan. Het is belangrijk om hierbij onderscheid te maken tussen het hebben van sociale contacten en een gunstige sociaal-emotionele ontwikkeling. Sociale contacten leiden niet automatisch tot het leren van goede sociale vaardigheden of emotionele veerkracht. Hiervoor is begeleiding nodig, door mensen met betere sociale vaardigheden dan het kind zelf. Door de een-op-eenleersituatie tussen ouder en kind die thuisonderwijs biedt, is het makkelijker om het kind op sociaal-emotioneel vlak te begeleiden en op de goede weg te helpen. Deze leersituatie heeft nog een belangrijk voordeel, namelijk dat de lesstof veel sneller doorlopen kan worden, waardoor er meer tijd is voor spelen, sport, clubjes, uitjes, familiebezoek enzovoorts. Allemaal zaken die de sociaal-emotionele ontwikkeling ten goede komen.
Daarnaast biedt het leren in de vertrouwde, veilige en rustige thuisomgeving een uitstekende stressvrije basis voor het oefenen van sociale vaardigheden en het groeien in emotionele veerkracht.

Zorg om sociaal-emotionele ontwikkeling berust op ongegronde vooroordelen

Thuisonderwijzers begrijpen de vooroordelen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van thuisonderwijskinderen. Velen van ons hebben die zelf ook gehad voordat we ons grondig in thuisonderwijs hadden verdiept. Wij stellen echter heel duidelijk dat de aannames onjuist zijn. We zien geen bewijs in de vele onderzoeken die op dit vlak zijn gedaan, noch in de dagelijkse praktijk. Onze kinderen zijn zeer actief en staan met beide benen middenin de maatschappij. Wij zien dan ook geen bewijs voor de stellingen die gedaan worden in de brief van staatssecretaris Dekker.

Thuisonderwijs is een innovatieve en zeer succesvolle onderwijsvorm met uitgebreide aandacht voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het heeft zich als excellente, op het individu afgestemde onderwijsvorm al jarenlang in binnen- en buitenland bewezen.

Bronnen:

Definitie op http://www.jsw-online.nl/assets/documentenservice_zen/jsw/archief/2004/01_september_2004/jrg89-september2004-blok-isschoolechtzobelangrijkvoordesociaalemotioneleontwikkeling.pdf

[1] Kunzman, R. & Gaither, M. (2013). Homeschooling: A comprehensive survey of the research. Other Education: The Journal of Educational Alternatives, 2(1): 4-59.

[2] Blok, H. (2002). De effectiviteit van thuisonderwijs, een overzicht van onderzoeksresultaten. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, jaargang 14, nr. 4, p. 151-163.

[3] Arora, T. (2006). Elective home education and special educational needs. Journal of Research in Special Educational Needs, 6(1), 55-66.

[4] Goodwin, C. B. & Gustavson, M. (2009). Gifted homeschooling in the US. NAGC Magazine, 26-28.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Volgen


   
 

Vul uw e-mailadres in om een e-mail te ontvangen van nieuwe berichten